xvg2389 发表于 2017-5-24 23:38:51

【星际战甲】2017年迎新春活动公告


    <div>
                  

                  

                  
                  
                  <p><img data-s="300,640" data-type="png" src="http://www.spchome.cn/source/plugin/csdn123_news/csdn123_showimg.php?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/W3MjAR38UlveQxLdqqYUpIWK68ibohpKOUW0wPuvnaDh62ic77u80gpzyyjFpXIlKtq8BpTibB1ZIcljOMNST595Q/0" data-ratio="0.16275862068965516" data-w="725"/></p><p>亲爱的天诺战士:</p><p>春风浩荡辞旧岁,金鸡报晓迎新春,在这辞旧迎新之际,星际战甲运营团队特此为大家准备了丰富的新春活动,迎接2017年的到来:</p><p><br/></p><p>1.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>迎新春登录两重礼:</p><p>①<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>活动内容:活动期间登陆上线领取“春节飞船室内装饰”、“天兔座头饰”</p><p>活动时间:1月26日0:00~2月3日24:00</p><p>②<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>活动内容:活动期间登陆上线领取:“啼鸣徽章”、“塑形块”、“高阶持久力”</p><p>活动时间:2月4日0:00~2月11日24:00</p><p><br/></p><p>2.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>迎新春双倍乐翻天:</p><p>活动内容:春节假期每天两小时双倍经验</p><p>活动时间:1月26日~2月6日 每天20:00~22:00</p><p><br/></p><p>3.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>迎新春战术警报:神圣的噩梦</p><p>活动内容:在活动期间开放春节战术警报活动:神圣的噩梦</p><p>活动时间:1月27日0:00~2月6日24:00</p><p><br/></p><p>4.<span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">        </span>迎新春组合包限时优惠:</p><p>活动时间:1月27日0:00~2月6日24:00</p><p>活动内容:活动期间购买以下礼包享7折优惠</p><p>武器锻造工艺组合包</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">                                </span>银光林地组合包</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">                                </span>招牌标志投影宝</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">                                </span>夜巡皮肤组合包</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">                                </span>条纹迷彩包</p><p><span class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">                                </span>森林迷彩皮肤包</p><p><br/></p><p style="text-align: right;">星际战甲运营团队</p><p><img data-s="300,640" data-type="png" src="http://www.spchome.cn/source/plugin/csdn123_news/csdn123_showimg.php?url=http://mmbiz.qpic.cn/mmbiz/W3MjAR38UlveQxLdqqYUpIWK68ibohpKOBKsEns9SLBkZpSBwZJoibxNjIZ7yvg1UKQ6DnI8G2YhoAsAXOHicY4QQ/0" data-ratio="0.6567460317460317" data-w="504"/></p><p><br/></p>
                </div>
               
    <br><br><br>来源链接: http://mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1495640315&ver=1&signature=tPlpTf5DljOQW2b6KZREyMa5lFR1GWyfcqXnd0cUuHdpP*95Osejs2Bdd0sJBPBnrP661da-p8hxbNsA*mthzq3jofskc9J-lRJ7G6hhWF6NoNLvf0UzKH-o8r5MJucOVjfGZkyqHn9N3WKRpuejHoIOVBPpCtR6Hyip-vt5Jz8=
页: [1]
查看完整版本: 【星际战甲】2017年迎新春活动公告